Reklamné oznámenie
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Účtovníctvo Žilinahttps://www.alexis-consult.skPodvojné jednoduché účtovníctvo Žilina daňové priznanie poradenstvo živnostník účtovník ekonóm

                                    Pozvánka na rodičovské združenie

                                           Vážení rodičia detí MŠ 

Pozývame Vás na prvé rodičovské združenie dňa 30.8.2023 o 15:00 hod., ktoré sa bude konať v priestoroch kinosály. 

Prosíme o účasť rodičov novoprijatých detí do MŠ, ale i rodičov detí, ktoré MŠ už navštevujú.

                    Tešíme sa na prvé spoločné stretnutie - kolektív MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      Pokyny k otvoreniu školského roka 2023/2024   

                           ms

 

                                          Vážení rodičia a deti

Predprimárne vzdelávanie detí v Materskej škole začína 4.9.2023 (pondelok).

Materská škola je od 6:30 do 16:00 hod.

Príchod do Materskej školy je do 7:30 hod.

Strava je zabezpečená od prvého dňa na celý deň, podľa prihlásenia dieťaťa.

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Papučky (klasické-pevné, "nie šľapky a kroksy)

Pyžamko (deti z MŠ1)

Náhradné oblečenie (ponožky, spodné prádlo, tričko, tepláky, legíny)

Všetky veci dieťaťu označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci.

Hygienické vreckovky: celý balík 10 ks - prípadne v krabičke, balík vlhčených utierok, kefku a zubnú pastu.

Pred vstupom do Materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. 

Pri vstupe dieťaťa do Materskej školy na začiatku školského roka rodič vyplní a odovzdá nasledovné dokumenty pre MŠ:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

Prefotenú kartičku poistenca

 

 

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024

Vážení rodičia

Materská škola oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť na predprimárne vzdelávanie, aby si prišli prevziať rozhodnutia o prijatí dieťaťa do kancelárie materskej školy zajtra 28.6.2023 v čase od 9:00 do 15:30 hod.

Ďakujem

Zápis do MŠ Oravské Veselé na školský rok 2023/2024 

                           

Materská škola Oravské Veselé oznamuje, že v dňoch 16. a 17. mája 2023 sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024. 

Zároveň Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

ktorý sa uskutoční 16. a 17. mája v čase od 9:00 do 12:00 hod.

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a nariadení zverejňujeme informácie týkajúce sa podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Oravské Veselé na školský rok 2023/2024.

Spôsob, miesto a termín podania žiadosti:

Osobne odovzdať v MŠ Oravské Veselé (v KD) do rúk pani zástupkyne RŠ pre MŠ Lucii Madleňákovej v utorok 16.5.2023 a stredu 17.5.2023 v čase od 8:00 do 15:30 hod.

Poštou na adresu: ZŠ s MŠ Oravské Veselé 377, 02962, Materská škola

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

Podanie žiadosti potvrdenej detským lekárom, podpísanej oboma rodičmi. Ak má dieťa zdravotné problémy a navštevuje odborného lekára, je nevyhnutné o tom informovať už pri zápise.

(v prípade potreby si tlačivo môžete prevziať v MŠ)

Podľa § 59, zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. v súlade s § 3 ods. 3, vyhláškou 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa prednostne prijímajú deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov jeho veku.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti zamestnaných zákonných zástupcov.

Písomné rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do MŠ vydá pani riaditeľka ZŠ s MŠ Oravské Veselé spravidla do 30.6.2023.

Termín prevzatia rozhodnutia oznámime na web. stránke a prostredníctvom obecného rozhlasu.

Stiahnuť súbor: Žiadosť o prijatie do MŠ na školský rok  2023/20241680509033.pdf

DEŇ JABLKA

21.10.2022 - piatok

" JABLKO " je jedným z najzdravších druhov ovocia, každý jeho kúsok zásobuje naše telo energiou a množstvom vitamínov.

21.10.2022 má jabĺčko svoj veľký deň, preto sme sa rozhodli, že tento deň oslávime aj v našej materskej škole.

Deň by sme deťom chceli spestriť ochutnávkou rôznych jabĺčkových dobrôt a preto:

 - vstup do triedy s jabĺčkom v ruke

 - oblečte svoje dieťa do farby jabĺčka (zelená, červená, žltá)

Tešíme sa na pekný jabĺčkový deň!

   Ďakujeme.

 

Pokyny na otvorenie školského roka 2022/2023


Vážení rodičia a deti,

predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole začína 5.9.2022 (pondelok).

Materská škola je od 6.30 do 16.00 hod.

Príchod do materskej školy do 7:30 hod.

Strava je od prvého dňa riadne zabezpečená na celý deň, podľa prihlásenia dieťaťa.

Children's materská škola na svätú omšu nepôjdu.

V novom školskom roku 2022/2023 bude materská škola fungovať bez ďalších obmedení.

Do izolácie pôjde  len pozitívna osoba, do karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty. V prípade, že nastane zlá situácia, môže riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa zatvoriť triedu na päť dní.

Ranný filter ostáva povinný pre materské školy.

Po nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť vyučacie dni predloží rodič potvrdenie o bezpríznakovosti, ( tlačivo na stiahnutie nižšie) je to prevencia, aby rodičia pamätali na to, že je potrebné dieťa skontrolovať, či neprejavuje príznaky ochorenia.

Stiahnuť súbor: Bezpriznakovost 2022-2023.pdf


Čo potrebuje dieťa do MŠ: 

prezúvky - (zo zdravotných dôvodov - robustné uzatvorená obuv alebo ortopedické sandále s pevnou podrážkou, z safety dôvodov nie vsuvky),
pyžamá (I.trieda ) - vymieňa sa týždenne,náhradné
veci do skrinky - pre pr príčistenia alebo "nehody" (hygienicky zabalené, označené menom)tašky alebo vrecká - v prípade nehody (aby bolo možné zabaliť špinavé veci)

hygienické vreckovky - celý balenie


                                                                    Tešíme sa na Vás 

Jesen1662189427.webp

 

Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Nie ste si istý, či dieťa dať už do školy alebo nie? Podľa poslednej novely školského zákona je odklad ako poznáme zrušený. Aký je teda postup, ak chcete dieťaťu odložiť nástup do školy? 

Požiadate riaditeľku ZŠ s MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Je potrebná písomná žiadosť, ktorú adresujete riaditeľke školy. Označíte ju Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Priložíte:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

 

Stiahnuť súbor: 21-informovany-suhlas-zakonneho-zastupcu-pri-pokracovani-predprimarneho-vzdelavania.pdf

Stiahnuť súbor: ziadost_ zz_ pokracovanie_v_plneni_PPP 1.pdf

INFORMÁCIE  K  POVINNEJ  PREDŠKOLSKEJ  DOCHÁDZKE

(Platné od 1.01.2021)

Povinná predškolská dochádzka

 

 

 

ODKLAD  POVINNEJ  ŠKOLSKEJ  DOCHÁDZKY

a

PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE

(Platné od 1.01.2021)

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním (apríl 2021)