Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

 

ŠTRNGALKY 2023

 

V stredu 26.4.2023 sa konal 17. ročník detskej nesúťažnej prehliadky pod názvom "Štrngalky". Na prehliadke, ktorá sa konala v KD sa  zišli speváčikovia z osemnástich materských škôl okresu Námestovo: Or: Veselé, Mútne, Or: Jasenica, Babín, Vasiľov, Vavrečka, Vavrečka Lienka, Bobrov, Zubrohlava, Klin, Rabča, Rabčice, Or: Polhora 130, Or: Polhora 424, Krušetnica, Zákamenné, Novoť, Lomná. Spolu spievalo 37 detí. Našu MŠ reprezentovali: Tomáš Balcerčík, Stelka Kocúrová, Karolínka Švecová, Jozef Raček a Laura Hrubjaková pod vedením pani učiteľky Mgr. Lucky Kumorovej. Po uvítaní sa deťom prihovoril pán starosta Ing. Albín Maslaňák a pani PaedDr. Mgr. Janette Pilarčíková odborný zamestnanec ŠÚ Zákamenné. Prehliadku otvoril detský folklórny súbor zo ZŠ Or: Veselé pod vedním pani učiteliek Mgr. Zuzky Šurinovej a Mgr. Marianky Stopjakovej, ktorí svojím tancom a spevom potešili a posmelili všetkých spevákov. Tí sa hneď vybrali na tanečný parket, kde sa s pani učiteľkou Mgr. Terezkou Kvasničákovou prostredníctvom dychovej, rytmickej a hlasovej rozcvičke pripravili na vystúpenie. Po skončení prehliadky všetky deti dostali diplom, drevenú píšťalku a sladkú odmenu. Na záver by som sa chcela poďakovať za spoluprácu vedeniu ZŠ, vedeniu obce pánovi starostovi, moderátorom, celému kolektívu MŠ za pomoc pri príprave Štrngaliek. Taktiež všetkým pani učiteľkám, že vedú deti k láske k folklóru a ľudovým tradíciám. Tešíme sa na ďalší rok...  

Mgr. Lucia Madleňáková

 

 

Vitajte na stránke, ktorú sme nazvali podľa nesúťažnej prehliadky
speváčikov ľudových piesní materských škôl patriacich pod
Spoločný obecný úrad Zákamenné, Školský úrad,
so sídlom v Námestove
 
Š T R N G A L K Y
&
B R N G A L K Y
 
 
"Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára..."
 
 
Ľudová pieseň má v hudobnej výchove predškolského veku výnimočné postavenie. Spolu s ľudovými rozprávkami, hrami, riekankami a tancom sú odjakživa súčasťou detského sveta. Vyjadrujú a uspokojujú túžbu detí po pohybe, rytme, odráža sa v nich vzťah detí k prírode, zvieratám a ich záujem o prácu a zábavu dospelých.
 
V dnešnej dobe sa viac ako inokedy vynára potreba vzbudiť v deťoch, formovaných masmédiami a masovou kultúrou, potrebu základných estetických aktivít práve pomocou ľudového umenia. Deti bežne používajú pojmy ako windows, notebook, poznajú všetky postavičky Dysneyho, obdivujú Ramba či Terminátora...Ale pri pojmoch ako vretienko, pažiť či krpec ostávajú ticho. Nič im to nehovorí!
 
Pokúsme sa priblížiť deťom naše vzácne kultúrne dedičstvo aj formou ľudovej piesne, v ktorej sú hodnoty prameniace z našich koreňov. Pomocou aktivít ako je nesúťažná prehliadka spevákov ľudových piesní pomôžme deťom nájsť radosť a potešenie v ľudovom umení a môžeme dúfať, že krása, šikovnosť a múdrosť folklóru neupadne do zabudnutia!
 
                                            Marta Franeková
 
 

ŠTRNGALKY   2019

 

30. apríla 2019 sa zišli speváčikovia zo sedemnástich materských škôl okresu Námestovo:

Rabča, Klin, Zákamenné Ústredie, Krušetnica, Oravská Polhora č.130, Oravská Polhora 2, Bobrov, Babín, Mutné, Oravská Jasenica, Vavrečka, SMŠ Vavrečka, Lokca, Lomná, Vasiľov, Sihelné, Oravské Veselé.

Spolu spievalo 35 detí vo veku 3 - 6 rokov.

Materskú školu Oravské Veselé reprezentovali:

Adelka Pisarčíková,

Eliška Joštiaková,

Andrejka Sochuliaková 

Nikolka Kelušáková

 

Po uvítaní a organizačných pokynoch sa deťom prihovoril starosta obce Ing. Maslaňák a pni riaditeľka ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Maslaňáková Margita. Za nimi  vystúpili predškoláci, pod vedením pani učiteľky Jurčákovej, ktorí svojim tancom a spevom potešili a posmelili všetky deti – spevákov.

Tie sa hneď  aj vybrali na „pľac“ a s pani učiteľkou Franekovou sa prostredníctvom dychových, rytmických a hlasových rozcvičiek pripravili na svoje vystúpenia.

Odborná zamestnankyňa Školského úradu v Námestove Alena Čajková v záverečnom hodnotení deťom kládla na srdce, aby spievať neprestali, pretože spevom človek poteší nielen seba ale i svoje okolie. S pani Franekovou Martou ZRŠ pre MŠ Oravské Veselé odovzdali deťom diplomy, darčeky a sladkosti.

 

F O T O G A L É R I A

Štrngalky 2019

ŠTRNGALKY  2018

V tomto roku sa zišli speváčikovia z devätnástich materských škôl okresu Námestovo:

Rabča Školská, Rabča Kostolná, Klin, Zákamenné Ústredie, Krušetnica, Oravská Polhora č.130, Oravská Polhora 2, Bobrov, Babín, Hruštín, Mutné, Rabčice, Oravská Jasenica, Vavrečka, SMŠ Vavrečka, Lokca, Vasiľov, Sihelné, Oravské Veselé.

Spolu spievalo 34 detí vo veku 3 - 6 rokov.

F O T O G A L É R I A

https://strngalky2018.pageride.com

Štrngalky - Brngalky  2017

 

XIV. ročník nesúťažnej prehliadky spevákov

detských ľudových i autorských piesní

 

 27.apríl 2017

 

Zišli sa speváčikovia z osemnástich materských škôl okresu Námestovo:

Rabča Školská, Rabča Kostolná, Klin, Zákamenné Ústredie, Lokca, Krušetnica, Oravská Polhora č.130., Oravská Polhora, Bobrov, Babín, Hruštín, Mutné, Rabčice, Lomná, Oravská Jasenica, Vavrečka, Vasiľov, Oravské Veselé.

V tomto ročníku si zaspievalo až 42 detí vo veku 3 - 6 rokov

Na rozohriatie a rozprúdenie dobrej nálady vystúpili deti z tanečného krúžku pri MŠ Oravské Veselé pod vedením p.uč. Balcerčíkovej

 

F O T O G A L É R I A

https://strngalky2017.pageride.sk

ŠTRNGALKY  2016

 28.apríl 2016 

Zišli sa speváčikovia zo sedemnástich materských škôl okresu Námestovo:

Rabča Školská, Rabča Kostolná, Klin, Zákamenné Ústredie, Zákamenné Oravice, Krušetnica, Oravská Polhora č.130., Oravská Polhora, Bobrov, Babín, Hruštín, Mutné, Rabčice, Lomná, Oravská Jasenica, Vavrečka, Oravské Veselé.

Spolu spievalo 32 detí vo veku 3 - 6 rokov

 

F O T O G A L É R I A

Štrngalky 2016

BRNGALKY  2015

Rok prešumel ako vietor, opäť je jar a škôlkarom je do spevu.
Tohto roku sme si dohodli malú zmenu.
Namiesto Štrngaliek, budeme mať Brngalky.
Hlavný rozdiel bol vo výbere piesní. Deti mohli spievať rôzne autorské detské piesne,
s doprovodom hudobného nástroja alebo playbacku.

Zišli sa speváčikovia z trinástich materských škôl okresu Námestovo:
Rabča, Klin, Zákamenné, Krušetnica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Bobrov, Babín, Hruštín, Mutné, Rabčice, Lokca a domáci - Oravské Veselé.

Spolu spievalo 28 detí vo veku 3 - 6 rokov.

 

                F O T O G A L É R I A                   

                    https://strngalky2015.pageride.sk                      

 

ŠTRNGALKY  2014

 

30. apríla 2014 sa stretli speváčikovia z 13 materských škôl:

Zákamenné, Mútne, Oravská Polhora 130, Rabčice, Babín, Rabča, Krušetnica, Oravská Polhora 424, Hruštín, Klin, Lokca, Lomná, Oravské Veselé.

Prezentovalo sa spolu 31 spevákov vo veku 3 - 6 rokov. 

ŠTRNGALKY  2013

30. apríla 2013 sa speváckej prehliadky zúčastnilo 30 detí z 13 materských škôl:

MŠ Oravská Lesná, MŠ Rabča, MŠ Hruštín, MŠ Rabčice, MŠ Oravská Polhora 130, MŠ Mutné, MŠ Zákamenné Oravice, MŠ Zákamenné Ústredie, MŠ Krušetnica, MŠ Lokca, MŠ Lomná, MŠ Vasiľov, MŠ Oravské Veselé

V úvode vystúpili deti z folklórneho krúžku pod vedením p.uč. Franekovej

 

F O T O G A L É R I A

https://strngalky2013.pageride.sk

ŠTRNGALKY  2012

Prehliadka mala veľmi dobrú úroveň. Zúčastnilo sa 26 spevákov z 13 materských škôl:

Zákamenné Ústredie, Lokca, Lomná, Hruštín, Babín, Mútne, Oravská Polhora, Beňadovo, Novoť, Zubrohlava, Bobrov, Zákamenné Oravice, Oravské Veselé.

ŠTRNGALKY  2011

3. mája 2011 sa v našej Materskej škole zišlo 28 speváčikov ľudových piesni zo 14 MŠ okresu Námestovo:

MŠ Breza, MŠ Mutné, MŠ Oravská Polhora 130, MŠ Oravská Polhora 424,MŠ Rabča, MŠ Bobrov, MŠ Vasiľov, MŠ Lokca, MŠ Rabčice, MŠ Hruštín, MŠ Oravské Veselé.

Na úvod vystúpil DFS Pilsko Oravské Veselé.

F O T O G A L É R I A

https://strngalky2011.pageride.sk

 

ŠTRNGALKY  2010

 
V našej materskej škole sa opäť veselo štrngalo. 
 
 Príchod jari je v našej materskej škole v Oravskom Veselom už deviaty rok spojený so spevom
a tancom. Koncom apríla sa tu stretli malí speváci ľudových piesní z celého okolia, na IX. ročníku
nesúťažnej prehliadky speváčikov ľudových piesní Štrngalky. Svoj pekný vzťah k ľudovému umeniu a hlavne k spevu predviedlo 28 detí, z materských škôl: Zákamenné I., Zákamenné II., Lokca, Breza, Oravská Polhora I., Oravská Polhora II.,  Mutné, Rabčice, Beňadovo, Bobrov, Lomná, Krušetnica, Rabča, Hruštín a Oravské Veselé. 
 

F O T O G A L É R I A

https://strngalky2010.pageride.sk

ŠTRNGALKY  2009

V Oravskom Veselom sme štrngali už ôsmy krát  !!!
 
 
28.apríla 2009 sa v našej materskej škole opäť stretli malí speváčikovia ľudových piesní z materských škôl z Bobrova, Zákamenného-Oravice, Lokce, Lomnej, Hruštína, Babína, Krušetnice, Zákamenného-Ústredie, Mútneho, Beňadova, Zubrohlavy, Novote, Oravskej Polhory 424, Oravskej Polhory 130 a z materskej školy Oravské Veselé.
 
Svojimi zvonivými hláskami "zaštrngalo"  spolu 30 malých spevákov.
 

F O T O G A L É R I A

https://strngalky2009.pageride.sk

              

ŠTRNGALKY  2008

28. apríla 2008 sa v našej škôlke zišli speváčikovia ľudových piesní z MŠ - Novoť, Rabča, Zákamenné, Mútne, Krušetnica, Bobrov, Lokca, Sihelné, Hruštín, Oravské Veselé. 

Na úvod vystúpil súbor  "Mútňanček "  z materskej školy v Mútnom, pod vedením p.uč. Gočalovej, súbor  Veselovček z materskej školy v Oravskom Veselom pod vedením p.uč. Franekovej a folklórny krúžok pri ZŠ Oravské Veselé /žiačky 1. a 2. ročníka/ pod vedením p.uč. Franekovej

Skvelá atmosféra nadchla nielen deti ale všetkých zúčastnených presvedčila, že v tomto duchu sa oplatí stretávať.

 

F O T O G A L É R I A

https://strngalky2008.pageride.sk/

 

 

 

Fotogaléria je prázdna.