Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Školský vzdelávací program

Materská škola Oravské Veselé

 

"VESELOVČEK"

  

Vypracované na obdobie 3 rokov.

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ                                                     Zástupkyňa pre MŠ

Mgr. Krúpová Zuzana                                                    Mgr. Lucia Madleňáková

 

September 2020

 

 

Stupeň vzdelania ISCED 0

Dĺžka štúdia 1 – 3 roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh školy: štátna

Predkladateľ: Materská škola Oravské Veselé

Názov školy: Základná škola s materskou školou

Adresa: 029 62 Oravské Veselé č.377

IČO: 37810341

Riaditeľ školy: Mgr. Krúpová Zuzana

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Franeková Marta

Ďalšie kontakty: 0435596115, 0917070319

email skola@zsmsorvesele.edu.sk

www.zsmsorvesele.edu.sk
 

Zriaďovateľ: Obec Oravské Veselé

Názov: Oravské Veselé

Adresa: 029 62 Oravské Veselé č.374

Kontakty: tel.0435596123, fax 0435524680, www.or-vesele.sk

ŠVP spracovali: Franeková Marta a kolektív učiteliek MŠ Oravské Veselé

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa: 26.08.2020

Platnosť dokumentu od: 02.09.2020

 

 Učebné osnovy - obsahové celky ŠkVP

 

 

Mesiac

Obsahové celky

Témy

IX.    

Náš domov

Ja a moji kamaráti

Moja rodina

Doprava a bezpečnosť

Slovensko – môj domov

X.

Farebná jeseň

Ročné obdobia

Ovocie a zelenina

Stravovanie a zdravie

Farebná jeseň a šikovné ruky

(farby, tvary)

XI.

Moje telo

Ja a moje telo

Poslúchaj ma jazýček

Vpravo – vľavo

Časové vzťahy, advent

XII.

Čarovná zima

Mikuláš

Zima a zimné športy

Vianoce

I.

Príroda spí

Zvieratá a vtáky v zime, starostlivosť

Geometrické tvary

Rozmery a porovnávanie

Hry s číslami

II.

Karnevalové radovánky

Orientácia v priestore, v rovine, labyrinty

Profesie

Karneval

Vlastnosti predmetov

III.

Kniha – náš kamarát  

Čo už viem

Rozprávky, bájky a poézia

Jar je tu

Zvieratá a ich mláďatá

IV.

Jarné prebúdzanie

Stromy, kvety, kríky – starostlivosť

Vtáky a hmyz

Neživá príroda

Veľkonočné sviatky

V.

Tešíme sa do prírody

Deň matiek

Záhradné a lúčne kvety

Život v lese, v prírode a vo vode

Zem, hviezdy a planéty

VI.

Máme radi celý svet

Deň detí, deti sveta

Dedina a mesto

Exotické zvieratá

Letné športy